RCI-filterlösa separatorer separerar fritt vatten från bränslet när du håller flödeshastigheten tillräckligt låg. Sediment och skräp kommer då också att hoppa av bränslet och ackumuleras i RCI-kärlet. Det är viktigt att installera ett vattenlarm på kärlet, eftersom det inte går att se om vatten finns.