Garanti

Juridisk garanti gäller endast för konsumenter. Konsumenten måste klaga efter upptäckt av felet till säljaren inom rimlig tid och helst inom 2 månader.

En produkt måste göra vad köparen rimligen kan förvänta sig, så säger lagen . En produkt bör inte ha defekter, som inte är att vänta under produktens förväntade livslängd under normala förhållanden. Om produkten inte uppfyller konsumenternas förväntningar då vi är skyldiga att reparera eller ersätta den. Först när konsumenten har fel kan Cleandieselfuel begära en ersättningsavgift. Cleandieselfuel kommer att betala returfraktkostnaden för produkten som är skadad. Det kommer att vara gratis för konsumenten. Konsumenten behöver bara visa att han köpte produkten av oss. Varje inköpsbevis räcker.

Om vi bevisar inom 6 månader att felet är ett fel från konsumentens sida, kommer Cleandieselfuel inte att vara ansvarigt för skadan på produkten. Om vi inte kan bevis det än kommer att vara felet betraktas som ett tillverkningsfel och vi som säljare kommer att vara ansvarig. Juridisk garanti gäller och ytterligare garantier gäller inte.